Łódź - najważniejsze informacje o mieście

Historia Łodzi

Dzieje miasta dzieli się na kilka zasadniczych okresów. Pierwszym z nich jest tak zwany okres rolniczy. Podstawą egzystencji mieszkańców było, jak sama nazwa wskazuje rolnictwo, które ich żywiło i utrzymywało. Początkowo Łódź była jedynie wioską leżącą w granicach ziemi Łęczyckiej. Pierwsze wzmianki o tej miejscowości pochodzą aż z 1332 roku, natomiast prawa miejskie wydane przez króla Władysława Jagiełłę otrzymała w lipcu 1423 roku. Zgodnie z ich postanowieniem w granice łodzi wliczono ok. 28 łanowy obszar.  Był to wielki skok prestiżu dla miejscowości. Od tej poru otrzymała ona zgodę na organizowanie targów. Jednak aż do końca XVII wieku Łódź pozostawała jedynie miasteczkiem rolniczym należącym do biskupstwa wrocławskiego. W połowie XVI wieku liczba mieszkańców Łodzi wynosiła jedynie 700 osób. Niestety w efekcie długoletnich wojen Rzeczypospolitej ze Szwecją w drugiej połowie XVII wieku liczba mieszkańców drastycznie zmalała, stan ten utrzymywał się aż do początku XIX wieku.

Wraz z dziewiętnastym stuleciem Łódź weszła w kolejny okres swojej historii, rozpoczął się okres przemysłowy. W 1820 roku decyzją rządu oraz namiestnika Królestwa Polskiego miasto zostało włączone do tzw. miast fabrycznych. Została mu wyznaczona rola ośrodka tkackiego i sukienniczego. Zgodnie z rozporządzeniem już w 1823 roku powstała pierwsza łódzka osada włókiennicza nazwana Nowym Miastem. Do miasta masowo zaczęli napływać nowi osadnicy, przywozili ze sobą swoje majątki, co mocno rozwinęło przemysł, jak i samą miejscowość. W ciągu niespełna 8 lat w Łodzi żyło już około 1 tys. rodzin włókienniczych. By w 1830 roku miasto osiągnęło liczbę 4 tys. mieszkańców.

Ostatnim okresem historycznym miasta jest okres wielkoprzemysłowy. Wiąże się on z powstaniem w mieście wielkich manufaktur, m. in. największego przedsiębiorstwa przemysłowego lat 30 XIX wieku w królestwie Polskim – kompleksu fabrycznego Ludwika Geyera. Po raz pierwszy zaczęto wykorzystywać maszyny parowe. Do miasta stale napływali nowi mieszkańcy, głównie z terenów wiejskich. W 1865 roku liczba ludności Łodzi wynosiła 40 tys. i bardzo szybko wzrastała, by w 1900 roku osiągnąć 300 tys., natomiast w 1914 aż 500 tys. mieszkańców, co uczyniło z małego miasteczka przemysłową metropolię. Stale rozwijane były drogi komunikacyjne, a przede wszystkim koleje. Następne lata przyniosły wojny, które stopniowo zahamowały rozwój miasta.

W 20-leciu międzywojennym Łódź była 2-gim co do wielkości ośrodkiem administracyjnym w Polsce, otrzymując w 1918 roku po raz pierwszy rolę siedziby władz wojewódzkich.
Obecnie miasto mimo licznych zmian administracyjnych nadal jest stolicą województwa łódzkiego. Powierzchnia Łodzi wynosi aż 293,25 km², a miasto samo w sobie jest częstym kierunkiem turystycznym właśnie ze względu na swoją historię oraz architekturę. Wciąż jest ono ważnym ośrodkiem przemysłowym. Wiele osób wyjeżdża do Łodzi w poszukiwaniu pracy, a tym samym różne firmy realizują projekty na terenie miasta. Każdy musi jednak gdzieś spać, dlatego wielu pracowników decyduje się na korzystanie z hoteli pracowniczych, których w Łodzi jest dosyć spory wybór. Jednak nie muszą ich szukać na własną rękę, jak osadnicy w XIX wieku. Wiele z nich można w prosty sposób znaleźć za pomocą hotel-pracowniczy.pl